Civil Információs Centrum – képzési napok 2013. II. félév

Hírek

Módosult az ÁFA törvény

Változás!
2017. január 1. hatállyal módosul az áfa törvény. A vevői adószám kötelező feltüntetésére vonatkozó adóértékhatár 2017. január 1.től 100 ezer forintra csökken.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

NAV hivatalos közleménye:
 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 169. § d) pontjának 2017. január 1-jei hatállyal módosított dc) alpontja alapján a belföldön letelepedett adóalanynak kötelező a számlán feltüntetnie a termék vevője, szolgáltatás igénybevevője azon adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegyét, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítette feltéve, hogy a számlában áthárított adó eléri vagy meghaladja a 100 000 forintot. Ennek megfelelően a vevői adószám, csoportazonosító szám kötelező feltüntetésére vonatkozó, 1 millió forintban megállapított adóértékhatár 2017. január 1-jével 100 000 forintra csökken.
 
Fontos tudnivalók:
 
 - A számlakibocsátó adószámán felül az új jogszabály szerint 100 000 Ft áfatartalom fölött a vevő adószámának felütüntetése is kötelező.
 
 - 100 000 Ft áfatartalom alatt továbbra sem szükséges feltüntetni a vevő adószámát.
 
 - Általános esetben 27 százalékos áfakulccsal számolva bruttó 470 370 Ft az az összeg mely ide tartozik.
 
 - Az ide vonatkozó 100 000 Ft-ot számlánként és nem számlakibocsátóként kell figyelembe venni.
 
 
Amennyiben van olyan szervezet, akinek van olyan számlája, amely a jogszabály alapján hibás, akkor van egy lehetősége, ha nem akarja sztornóztatni a számlát - pl. pályázati határidők miatt: meg kell kérnie a számla kibocsátót, hogy állítson ki egy "A számlával egy tekintet alá eső okiratot".

A recic oldalán a letölthető dokumentumokon belül találnak egy mintát erre vonatkozóan.

 

Forrás: https://www.nav.gov.hu/nav/ado/afa080101_hatalyos/A_termekbeszerzo_szolgaltatas_igenybevevo.html