A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány Nincs B-Terv elnevezéssel pályázatot ír ki kis- és középméretű civil szervezetek számára az alábbi feltételekkel: 
Pályázati terv benyújtási határideje: 2019. június 14. 
Pályázatok benyújtásának módja:
Kizárólag postai úton ajánlott küldeményként
NoPlanetB” Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57. I. em. 
Elnyerhető összeg: max. 1 980 000 Forint 
A pályázati dokumentáció az alábbi weboldalról érhető el:
https://hu.noplanetb.net/
CÉLCSOPORTOK
Civil szervezetek, melyek a kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése hívják fel a figyelmet és erőfeszítéseket tesznek azért, városok és egyéb emberi települések befogadók, biztonságosak és fenntarthatók legyenek (SDG11)
Civil szervezetek, melyek a klímaváltozáshoz kapcsolódó veszélyekre hívják fel a figyelmet és készen állnak arra, hogy tegyenek azért, hogy a magyar társadalom ellenálló képessége javuljon ezekkel szemben (SDG 13)
Civil szervezetek, melyek a fenntartható fejlődés témában dolgoznak azért, hogy motiválják a civil társadalmat, elsősorban a fiatalokat, arra, hogy aktív résztvevői legyenek, a fenntartható gyakorlatok alkalmazásának, valamint ösztönzik a fenntartható viselkedési mintákat (SDG12)

TÁMOGATHATÓ CÉLKITŰZÉSEK
A városok és egyéb települések befogadóvá, biztonságossá, ellenállóképessé és fenntarthatóvá tétele (SDG11)
Innovatív módszerekkel, tájékoztató kampányok segítségével sarkalnak a fenntartható városiasodás elősegítésére és kapacitások növelésére.
A civil társadalom részére bemutatják a települési és egyéb hulladékok fenntarthatókezelését, bemutatják az ökotudatos és fenntartható fejlődést elősegítő viselkedés mintákat
Azok a célkitűzések melyek a települések városok befogadóvá, biztonságossá és fenntarthatóvá tételéhez járulnak hozzá

Sürgős lépések megtétele a klímaváltozás és hatásainak leküzdésére (SDG 13)
Innovatív oktatási módszerekkel, tájékoztató kampányokon keresztül sarkal a fenntartható környezeti célok megvalósítására.
Felhívja a figyelmet a klímaváltozás kedvezőtlen hatásaira és jó gyakorlatokat terjeszt el a környezeti alkalmazkodóképesség megerősítésére.

Fenntartható fogyasztási és termelési minták kialakítása (SDG12)
A civil társadalom képzésére irányuló tevékenységek, a felelős fogyasztás, termelési minták kialakítását és megismerését bemutató tevekénységek oktatása azért, hogy az ökológiai lábnyom csökkentése egyéni szinten megvalósuljon 
A civil társadalom részére bemutatják a fenntartható fejlődést és a természettel harmóniában megvalósítható életstílust.
A helyi termelést, a fenntartható életvitel népszerűsítését, mint például a fenntartható energiaforrások használata, a fair kereskedelem és fogyasztási minták.

Lehetséges tevékenységek és témák: 
motivációs tájékoztató anyagok, nyilvános népszerűsítő akciók és bemutatók, médiakampányok, iskolai előadások, kiállítások, tudatosságnövelés és globális oktatásra irányuló tevékenységek, kisléptékű kampánytevékenységek
https://hu.noplanetb.net/