Hírek

Tájékoztatás a civil kedvezményezettek részére átutalt szja 1 %-os összegek tartalékolási idejének változásáról

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló, 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. törvény) 4. § (1) bekezdése szerinti kedvezményezettek (továbbiakban: kedvezményezett) számára az Szf. törvény 6/C. § alapján a kiutalt összegek az átutalást követő második év december 31. napjáig használhatóak fel a törvény által meghatározott célra.

Aláírásra kerültek a külhoni magyar partnerségi együttműködések a Dél-alföldi szolgáltatókkal

2015. 08. 13- án aláírásra kerültek a Szegeden a Civil Információs Centrum (CIC) irodájában a Dél-alföldi Civil Információs Centrumok "magyar - külhoni magyar partnerség elősegítése a határon túli civil szervezetekkel együttműködve" kötelezően vállalt szolgáltatásáról szóló együttműködési szerződéseket.

Megjelentek a NEA Normatív pályázatok

Az adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére 2015. című pályázati felhívást az elmúlt napokban közzétették a civil.info.hu weboldalon.

A közhasznú jogállású alapítványok szabályozásában végbemenő változások

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2015. július 14-én hatályba lépett módosítása (2015. évi CXXXIV. törvény) a közhasznú alapítványok egy csoportját érinti.

Bírósági Tájékoztató

Tisztelt Civil Szervezet!

A Törvényszék értesítése alapján a Civil Információs Centrum tájékoztatja a civil szervezeteket, a civil szervezetekkel kapcsolatos nemperes eljárások témakörében az alábbiakról:

Önkéntes Honlap

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nyár folyamán elindításra kerül egy – az önkéntesség ügyét előmozdítani kívánó – új honlap, amely a civil terület számára is komoly segítséget és lehetőséget jelent.

Civil Kisokos

Pályázati információs füzet civil szerveztek részére

Elkészült az első Lépésről lépésre kiadványunk

A nyár elején kezdődő Kistérségi Megjelenéseink alkalmával igény merült fel egy Lépésről lépésre kiadvány elkészítésére a megyében működő civil szervezetek számára.

Kistérségi megjelenések Békés megyében

A Kistérségben való megjelenések alkalmával az adott kistérség civil szervezetei számára biztosítunk lehetőséget a személyes kapcsolataik erősítésére, illetve arra, hogy hiteles és friss információkhoz juthassanak a működésüket és szakmai tevékenységüket érintően.

Az Európa a polgárokért első pályázati körének eredményei

Megszülettek az Európa a polgárokért program idei első pályázati körének eredményei, a program végrehajtásáért felelős EACEA (Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség) honlapján tette közzé azokat.
előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | következő