Civil Információs Centrum – képzési napok 2013. II. félév

Hírek

Civil rendezvénysorozat áprilisban

2018 áprilisában ismét útjára indulnak a Civil Információs Centrum munkatársai azzal a céllal, hogy az aktuális változásokról megfelelő tájékoztatást tudjon nyújtani a civil szervezeteknek személyesen, akár helyben.

Bizonyára már Ön is hallott az új adatvédelmi törvény 2018. május 25-től történő bevezetéséről. Ez további terhet róhat Önre/szervezetére, illetve fokozott odafigyelést igényel a tevékenység során.

2018 áprilisában ismét útjára indulnak a Civil Információs Centrum munkatársai azzal a céllal, hogy az aktuális változásokról megfelelő tájékoztatást tudjon nyújtani a civil szervezeteknek személyesen, akár helyben.

Bizonyára már Ön is hallott az új adatvédelmi törvény 2018. május 25-től történő bevezetéséről. Ez további terhet róhat Önre/szervezetére, illetve fokozott odafigyelést igényel a tevékenység során.
Bizony eszünkbe sem jut a mindennapi munkavégzésünk során, hogy olyan adatokat kezelünk, amiket a korábbi jogszabályaink is már védettként kezeltek, de ezek az alkalmazásra kerülő GDPR  (General Data Protection Regulation 2016/679/Eu rendelet) megítélésében még szélesebb körűek lesznek. GDPR megfogalmazása szerint személyes adatnak minősül „azonosított vagy azonosítható természetes, személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható”

Ilyen adatoknak minősülnek, illetve ehhez kapcsolódó adatkezelés történik: - a munkavállalók adatai - egyszerűsített foglalkoztatottak adatai, - a telefonjainkban szereplő partner lista adattartama,

- e-mail fiókjain címlistája, az ott landoló levelekben szereplő nevek, címek, telefonszámok, stb.

- számítógépeken, laptopokon, szervereken, felhőkben tárolt adatok

- álláspályázatokra beküldött önéletrajzok

- üzleti partnereik személyi adatai

- honlap üzemeltetése során

- kamerarendszer üzemeltetésével

- beléptetőrendszer üzemeltetésével

Adatvédelmi kötelezettsége tehát minden civil szervezetnek van, függetlenül annak méretétől és tevékenységétől!

E jogszabályi változás indokolja azt, hogy minél több civil szervezettel találkozhassunk és elkezdjük a felkészítésüket a jövő feladataira.

Először, a rendezvénysorozatunk nyitórendezvényét a megyeszékhelyen, Szegeden tartjuk 2018. április 11-én 17:00 órakor a Megyeházán.

További fórumokat tartunk a megye valamennyi járási központjában, azok időpontjai – az előadókkal való egyeztetés miatt folyamatban van, így azokról a – későbbiekben tájékoztatjuk Önöket!

Mindenképpen számítunk az Ön vagy munkatársa jelenlétére!

Tisztelettel:

A Csongrád megyei Civil Információs Centrum munkatársai

+36 20 278 6545