Civil Információs Centrum – képzési napok 2013. II. félév

Letölthető dokumentumok

Civil Információs Centrum kiadványai:

bevallási kötelezettségek.pdf

ányk-n való közvetlen beküldése_csongrád.pdf

szolgáltatásaink_csongrád.pdf

 

Meghatalmazás minta:

meghatalmazás_minta.docx

 

Civil szervezeteket érintő főbb bírósági kérelmek és útmutatóik (ÁNYK .jar ; ÁNYK .pdf ; .pdf formátumokban)

Egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem

 

Egyesület változásbejegyzése iránti kérelem

 

Egyesület törlése iránti kérelem

Alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelem

Alapítvány változásbejegyzése iránti kérelem

Alapítvány törlése iránti kérelem

Köztestület nyilvántartásba vétele iránti kérelem

Köztestület változásbejegyzése iránti kérelem

Köztestület törlése iránti kérelem

Végelszámolás megindításának nyilvántartásba vétele iránti kérelem

Döntés továbbműködésről (végelszámolási eljárásban)

Alapítvány megszűnésének megállapítása iránti kérelem

Egyszerűsített törlés kezdeményezése

Civil szervezetek (Egyesületek, Alapítványok) egyesülésének bejegyzése iránti kérelem

Civil szervezetek (Egyesületek, Alapítványok) szétválásának bejegyzése iránti kérelem

Közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelem

Hiánypótlás teljesítése

Elállás a kérelemtől

Igazolási kérelem

Hiánypótlási határidő hosszabbítás iránti kérelem

Fellebbezés

Észrevétel fellebbezésre

Fellebbezés visszavonása

Fellebbezési jogról való lemondás

Felülvizsgálati kérelem

Felülvizsgálati kérelem visszavonása

Egyéb kérelem

Egyéb nyilvántartásba vételi kérelem

Adatszolgáltatásra irányuló kérelem

Beszámoló egyszeres könyvvitel

Kettős könyvvitel

 

 

Polgári Törvénykönyv - civil szervezetekre vonatkozó része

ptk civil.docx

segédlet a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez.pdf

az új polgári törvénykönyv és a civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra.pdf

 

 

 

Közhasznúság megtartásához szükséges útmutató és mellékletek:

közhasznúság megtartása.pdf

1. számú melléklet.doc

2. számú melléklet.doc

3. számú melléklet.pdf

4. számú melléklet.pdf

közhasznú alapítvány összeférhetetlenségi nyilatkozat.doc

közhasznú egyesület összeférhetetlenségi nyilatkozat.doc

 

 

Elektronikus beszámolók kitöltési útmutatója PK-141

Elektronikus beszámolók kitöltési útmutatója PK-142

 

 

Támogatás igazolás

 

 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúsági egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet
A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II.16.) KIM rendelet

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény
A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény
A személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített kedvezményezetteknek átutalt összeg felhasználásáról szóló közlemény formai és tartalmi követelményeiről szóló 9/2008. (IV. 10.) PM-SZMM együttes rendelet

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)