❗A 2022. évi beszámolók benyújtási határideje 2023. május 31.❗
⏩A beszámolót és közhasznúsági mellékletet elektronikus úton (Ügyfélkapun vagy Cégkapun keresztül) vagy papír alapon postai úton (1363 Budapest, Pf. 24.), valamint személyesen az OBH Ügyfélszolgálati Irodáján (1055 Budapest, Szalay u. 16.) van lehetőség benyújtani.
⏩Azon szervezetek, melyeknek a mérlegfőösszege eléri az 5 millió forintot, csak elektronikusan nyújtanak be beszámolót.
⏩Elektronikus beküldés esetén a beszámoló közvetlenül a szervezet Cégkapuján vagy a képviselő Ügyfélkapuján nyújtható be. Ha nem a szervezet saját Cégkapuján, illetve a képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül a benyújtásra, a jogosultságot meghatalmazás csatolásával szükséges igazolni.

A beszámolók rendszere kizárólag az Országos Bírósági Hivatal (OBH) által megadott űrlapok legfrissebb közzétett verzióján nyújtható be, melyek kitöltéséhez Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program szükséges.

Jelenleg háromféle formában áll rendelkezésre:

PK-841 Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-842 A kettős könyvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-843 A kettős könyvitelt vezető egyéb szervezet éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

Papír alapon megküldött beszámolót az OBH kizárólag eredetiben, keltezéssel ellátva, a tárgyévben, illetve az időszak pontos feltüntetésével, valamint a képviselő aláírásával ellátva fogadja el.

Elektronikus megküldés esetén közvetlenül a szervezet Cégkapuján vagy a képviselő Ügyfélkapuján nyújtható be. Ha nem a szervezet saját Cégkapuján, illetve a képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül a benyújtásra, a jogosultságot meghatalmazás csatolásával igazolni szükséges.

A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, formai követelménye nincs. A pdf formátumba átalakított meghatalmazást minden egyes beszámolóhoz csatolni kell, de ez lehet ugyanaz a korábban készített meghatalmazás, általános és visszavonásig érvényes.

A meghatalmazáshoz szerkeszthető okirat sablon  itt érhető el.

 

A beszámolóhoz csatolandó mellékletek az alábbiak:

- Könyvvizsgálói jelentés

- Ha kötelezett rá a szervezet a könyvvizsgálói jelentést csatolni kell

- Kiegészítő melléklet

A 479/2016. (XII.28.) Korm. határozat rendelet 22.§ (1) bekezdése szerint a civil szervezetnek az egyszerűsített éves beszámolójához szükséges a Számviteli törvény szerinti kiegészítő mellékletet is benyújtania. Ennek a része aa civil törvényben biztosított (2011.évi CLXXV.tv. 29.§ (4) bekezdés szerinti) kiegészítő melléklet is, amely a támogatási programokkal kapcsolatos adatokat mutatja be.

[A korábbi évekre szóló nyomtatványokon megtalálható – a támogatási programokkal kapcsolatos adatok bemutatására szolgáló szolgáló – „9. oldal – Kiegészítő melléklet” elnevezésű lap levételre került.]

- Meghatalmazás

- A beküldő jogosultságának igazolására.

(A jegyzőkönyv, jelenléti ív nem részei a beszámolónak, nem szükséges megküldeni a beszámoló mellékleteként!)

Könyvvizsgálói jelentés, a szöveges beszámoló, valamint a kiegészítő melléklet típusú csatolmányokhoz csatolt mellékletek, ezért fontos, hogy a melléklet csatolása során a megfelelő csatolmánytípus válasszák ki, mert ennek elmulasztása elutasítási ok lehet.

Az elektronikus útra nem kötelezett szervezetek választásuk szerint elektronikusan vagy papír alapon is eljárhatnak.