Tisztelt Civil Szervezet!

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 4/2017. (III.3.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet), valamint annak 3/2022. (III.11.) módosítása alapján Ön az alábbi kitüntető díjak adományozására tehet javaslatot:

 • Bács-Kiskun Megyéért Díj
 • A szakmai kitüntető díjak keretében:
 • Bács-Kiskun Megye Gazdaságáért Díj
 • Bács-Kiskun Megye Vidékfejlesztéséért Díj
 • Bács-Kiskun Megye Turizmusáért Díj
 • Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért Díj
 • Bács-Kiskun Megye Tudományos Életének Fejlődéséért Díj Bács-Kiskun Megye Közigazgatásáért Díj
 • Bács-Kiskun Megye Kultúrájáért Díj
 • Bács-Kiskun Megye Ifjúságának Neveléséért Díj
 • Bács-Kiskun Megye Lakosságának Védelméért Díj
 • Bács-Kiskun Megye Közösségfejlesztéséért Díj
 • Bács-Kiskun Megye Nemzetiségeiért Díj
 • Év Polgármestere Bács-Kiskun Megyében Díj
 • Bács-Kiskun Megye Sportjáért Díj
 • Bács-Kiskun Megye Nemzetközi Kapcsolataiért Díj
 • Bács-Kiskun Megye Fenntarthatóságáért Díj

 

Kérem, hogy amennyiben a javaslattételi lehetőséggel élni kíván, úgy a kitüntetési javaslatait

 1. május 5-ig

szíveskedjen kizárólag postai úton megküldeni a következő címre:

 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Rideg László elnök

(6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.)

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a javaslattételre jogosult a rendelet szabályai értelmében évente díjanként csak egy természetes személyre vagy jogi személyre tehet javaslatot.

A kitüntetési javaslatok a rendelet 1. mellékletét képező „KITÜNTETÉSI JAVASLAT TERMÉSZETES SZEMÉLY ESETÉN", illetve a 2. mellékletét képező „KITÜNTETÉSI JAVASLAT JOGI SZEMÉLY ESETÉN" című adatlapokon nyújthatók be, melyeket levelemmel egyidejűleg mellékelten megküldök. Kérem, hogy - az elbírálás érdekében - a nyomtatványokon felsorolt minden adatot szíveskedjen megadni.

A rendelet, annak módosítása, és a kitüntetési javaslat űrlapok az interneten az alábbi linkeken olvasható:

https://www.bacskiskun.hu/uploads/files/rendeletek/18_ONK_4_20170303/4_2017III3egyseges.pdf

 

Együttműködését előre is köszönöm.