Tisztelt Civil Szervezet!

Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és a adományozásuk rendjéről szóló 4/2017. (III.3.) önkormányzati rendelete, alapján Ön az alábbi kitüntető díjak adományozására tehet javaslatot:

 

 • Bács-Kiskun Vármegyéért Díj
 • A szakmai kitüntető díjak keretében:
 1. Bács-Kiskun Vármegye Gazdaságáért Díj
 2. Bács-Kiskun Vármegye Vidékfejlesztéséért Díj
 3. Bács-Kiskun Vármegye Turizmusáért Díj
 4. Bács-Kiskun Vármegye Egészségügyéért Díj
 5. Bács-Kiskun Vármegye Tudományos Életének Fejlődéséért Díj
 6. Bács-Kiskun Vármegye Közigazgatásáért Díj
 7. Bács-Kiskun Vármegye Kultúrájáért Díj
 8. Bács-Kiskun Vármegye Ifjúságának Neveléséért Díj
 9. Bács-Kiskun Vármegye Lakosságának Védelméért Díj
 10. Bács-Kiskun Vármegye Közösségfejlesztéséért Díj
 11. Bács-Kiskun Vármegye Nemzetiségeiért Díj
 12. Év Polgármestere Bács-Kiskun Vármegyében Díj
 13. Bács-Kiskun Vármegye Sportjáért Díj
 14. Bács-Kiskun Vármegye Nemzetközi Kapcsolataiért Díj
 15. Bács-Kiskun Vármegye Fenntarthatóságáért Díj

Amennyiben a javaslattételi lehetőséggel élni kíván, úgy a kitüntetési javaslatait 2023. május 5-ig szíveskedjen kizárólag postai úton megküldeni a következő címre:

Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata, Rideg László elnök

(6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.)

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a javaslattételre jogosult a rendelet szabályai értelmében évente díjanként csak egy természetes személyre vagy jogi személyre tehet javaslatot.

A kitüntetési javaslatok a rendelet 1. mellékletét képező „KITÜNTETÉSI JAVASLAT TERMÉSZETES SZEMÉLY ESETÉN", illetve a 2. mellékletét képező „KITÜNTETÉSI JAVASLAT JOGI SZEMÉLY ESETÉN" című adatlapokon nyújthatók be, melyeket levelemmel egyidejűleg mellékelten megküldök. Kérem, hogy - az elbírálás érdekében - a nyomtatványokon felsorolt minden adatot szíveskedjen megadni.

 

Bővebb információ itt olvasható.