Betöltés

Beszámolók és a közhasznúsági mellékletek letétbe helyezés

Beszámolókról és a közhasznúsági mellékletekről, a beszámoló nyomtatványon lévő ügyszám feltüntetése

Segítség a beszámoló nyomtatványon lévő ügyszám kitöltéséhez

Segítség a beszámoló nyomtatványon lévő ügyszám kitöltéséhez

 

Felhívjuk a beszámoló nyomtatványt kitöltő ügyfeleink figyelmét, hogy az űrlapok frissítése során a korábbi „Bejegyző határozat száma” sor – megfeleltetve a közhiteles Névjegyzék terminusának – átnevezésre került „Ügyszám”-ra. 

A beszámoló nyomtatvány 2. oldal – Szervezet adatai lapon megtalálható ügyszámot a Névjegyzéknek megfeleltetve szükséges kitölteni, amelyet a szervezet nyilvános adatai között az alábbi helyen találják:

 

A Névjegyzék itt érhető el. 
A nyomtatványok kitöltéséhez segítségként részletes útmutató az alábbi oldalról tölthető le.

 

forrás:

https://birosag.hu
 

Civil beszámolók

Tájékoztatjuk, hogy az ÁNYK űrlapok tartalma változhat, ezért az Általános Nyomtatványkitöltő programba már korábban telepített űrlapokat folyamatosan frissíteni szükséges.

A beszámoló elektronikus úton a Cégkapun vagy az Ügyfélkapun terjeszthető elő, illetve papír alapon postai úton.

A korábban „P” jelű, a papír alapú benyújtáshoz szükséges nyomtatványok 2019.december 23. napjával kivezetésre kerültek, a továbbiakban a papír alapú és az elektronikus benyújtás ugyanazon a nyomtatványon lehetséges.

Elektronikus úton küldött beszámoló benyújtásához szükséges 
meghatalmazás minta 
meghatalmazás minta jogi személy

 

1. Beszámoló valamint közhasznúsági melléklet letétbe helyezése

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban Ectv.) rögzített beszámolási szabályok szerint a civil szervezetek, illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei a működésükről, a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről az adott üzleti év utolsó napjával a kötelesek beszámolót készíteni a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet alapján. A már közhasznú, illetve a jövőben a közhasznú fokozat megszerzését célzó civil szervezet a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is köteles készíteni a 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján.

A civil szervezet az elkészített beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét köteles minden év május 31. napjáig letétbe helyezni akként, hogy a beszámolót, illetve a közhasznúsági mellékletet elektronikusan (az ún. Ügyfélkapun keresztül), vagy  papír alapon - eredetben vagy hitelesített másolatban - megküldi az Országos Bírósági Hivatal (1363 Budapest, Pf.24.) részére. Az OBH a civil szervezetek beszámolóinak és esetleges közhasznúsági mellékletének a közzétételéről díjmentesen intézkedik.

Emellett ha a civil szervezet saját honlappal is rendelkezik, a beszámolóját és a közhasznúsági mellékletét saját honlapján is köteles elhelyezni és annak megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítani.

Ha a civil szervezet a beszámolóval, illetve a közhasznúsági melléklettel kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság törvényességi ellenőrzési eljárást kezdeményez az illetékes ügyészségen.

forrás:

 https://birosag.hu/civil-eljarasok/beszamoloval-kapcsolatos-tajekoztato/gyik/beszamolo-benyujtasaval-kapcsolatos-gyakran-ismetelt-kerdesek

Hírlevél

Feliratkozáshoz kattintson a nyílra!

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig naprakész maradjon: https://listamester.hu/forms/fe/5/9/6/5968.html
Feliratkozását  civilcsongrad@gmail.com emailcímen is jelezni tudja!

Adatkezelési Tájékoztatónk:

https://drive.google.com/file/d/1ci5x4YY1QUl9ZrPN5AVTJplHyQL-_jzT/view

A Csongrád-Csanád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ (Civil Központ) tevékenysége és programjai a Miniszterelnökség és Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósulnak meg,

a CKSZ-KP-1-2021/1-000006 azonosító számú pályázat keretében.