Betöltés

Közgyűlés személyes jelenléttel

Ha jogszabályi rendezések alkalmazásával a döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó ügyben határozott ...

Közgyűlések 2021. június 01-től

Újra lehet üléseket tartani személyes részvétellel
Június 01-től új szabályok érvényesek!

Korábban a járványügyi korlátozások enyhítése ellenére az akkor hatályban lévő 502/2020.
(XI. 16.) Korm. rendelet még nem tette lehetővé a személyesen megtartandó testületi üléseket, időközben azonban e kormányrendelet módosításra került.


A legfontosabb változás, hogy civil szervezetek döntéshozó szervének ülése már személyes jelenléttel is megtartható június 1-től.

Ha az ügyvezetés a döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó ügyben határozott (éves beszámolót elfogadta, stb), akkor a döntést legkésőbb 2021.október 15. napjáig összehívandó ülés napirendjére kell tűzni a kuratóriumnak, vagy a közgyűlésnek (döntéshozó szervnek).


A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó
eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 2021. június 1. napjától hatályosan módosításra került.

Ennek fő szabályai a civil szervezet működésére vonatkozóan:


A jogi személy döntéshozó szervének ülése megtartható


a) a tagok személyes részvétele mellett.


b) elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével is megtartható, vagy


c) sor kerülhet ülés tartása nélküli döntéshozatalra akkor is, ha a létesítő okirata elehetőségekről és annak feltételeiről nem rendelkezik.
Az elektronikus és ülés tartása nélküli döntéshozatalra főleg akkor kerülhet sor, ha a tervezett megtartás idején még járványügyi korlátozok voltak, vagy egészségügyi kockázat is
csökkenthető.
Ugyanakkor elektronikus eszközzel akkor is megtartható, ha egyes tagok személyesen
megjelennek.

Fontos, hogy ahol jogszabály nyilvános ülést ír elő (közhasznú szervezetek), ott ülés tartása
nélküli határozathozatal már nem lehet.


Ha a létesítő okirata az elektronikus hírközlő eszközök használatának, illetve az ülés tartása
nélküli döntéshozatalnak a szabályairól nem rendelkezik, akkor is:


a) a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás nem mellőzhető és a határozat tervezetét a
taggal közölni kell,

b) elektronikus hírközlő eszköz útján való jelenlétre vonatkozóan meg kell határozni az
igénybe vehető, a tagok azonosítását, és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes
kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszközöket és informatikai alkalmazásokat, és


c) ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén a szavazat megküldésére legalább 8 napot kell biztosítani, és a Ptk. 3:20. § (2)-(4) bekezdését alkalmazni kell,


A jogi személy erre kijelölt vezető tisztségviselője vezeti le a döntéshozó szerv ülését, és
készíti el a döntéshozó szerv ülésének jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az
ülés megtartásának körülményeit is. Ha az ülésen valamennyi tag elektronikus hírközlő
eszköz igénybevételével vesz részt, jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban a
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő
tagok adatait.


Ha a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. június 1-ig a jogi személy ügyvezetése a
veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendezések alkalmazásával a döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó ügyben határozott (pl. beszámoló elfogadása), e döntést legkésőbb 2021. október 15. napjára összehívandó rendkívüli döntéshozó szervi ülés napirendjére kell tűzni.


Ha az utólagos döntéshozó szervi határozat a korábbi döntést megváltoztatja, vagy hatályon
kívül helyezi, az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket.


A legkésőbb 2021. október 15. napjára összehívandó rendkívüli döntéshozó ülés
napirendjére kell tűzni továbbá a jogi személy vezető tisztségviselőjének vagy testületi
tagjának, valamint az állandó könyvvizsgálójának a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. június 1-
ig megszűnt megbízatása miatti intézkedést, ha a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. június 1-ig a megbízatás meghosszabbításáról vagy új személy megbízásáról a jogi személy nem határozott.


A jogi személy vezető tisztségviselőkből álló ügyvezető testülete, felügyelőbizottsága, audit bizottsága, valamint jogszabály vagy a létesítő okirat rendelkezése alapján létrehozott más testületi szerve üléseit elektronikus hírközlő eszköz útján vagy más személyazonosítást
lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevételével is megtarthatja, vagy írásbeli egyeztetést
folytathat, és a jogi személy irányításával kapcsolatos döntéseket írásban is meghozhatja.

Az ülésezésre és a döntéshozatal szabályaira a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi
rendelkezések alkalmazásával meghatározott eljárásrend e törvény hatálya alatt is
alkalmazható.

forrás: nnprofithirek

Hírlevél

Feliratkozáshoz kattintson a nyílra!

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig naprakész maradjon: https://listamester.hu/forms/fe/5/9/6/5968.html
Feliratkozását  civilcsongrad@gmail.com emailcímen is jelezni tudja!

Adatkezelési Tájékoztatónk:

https://drive.google.com/file/d/1ci5x4YY1QUl9ZrPN5AVTJplHyQL-_jzT/view

A Csongrád-Csanád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ (Civil Központ) tevékenysége és programjai a Miniszterelnökség és Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósulnak meg,

a CKSZ-KP-1-2021/1-000006 azonosító számú pályázat keretében.