Az alapító új kuratóriumot, vagy egy kurátor helyére új kurátort nevezhet ki változásbejegyzési eljárással, amennyiben az alapítvány kezelő szerve, vagy egy kurátor veszélyezteti az alapítvány célját. A kérelemben foglaltakat a kezelő szerv vitathatja. Ha az eljárás során (leírása a 2011. évi CLXXXI. tv. 55-56 §) a bíróság megszüntetni a változásbejegyzési eljárást, akkor az alapító további lehetőségként keresetlevél (57§) benyújtásával kezdeményezheti az alapítvány új kuratóriumának nyilvántartásba vételét.

https://birosag.hu/civil-eljarasok/hasznos-tudnivalok-az-egyes-eljarasokrol/alapitvany#section-250

https://birosag.hu/civil-eljarasok/hasznos-tudnivalok-az-egyes-eljarasokrol/alapitvany#section-251

https://birosag.hu/nyomtatvanyok/valtozasbejegyzese-iranti-kerelem/alapitvany-valtozasbejegyzese-iranti-kerelem

http://csc.birosag.hu/ANYKpub/CSC/PK-102V/OBHGEPI_pk_102v.pdf

forrás:

nonprofit