A Szegedért Alapítvány 2019-ben 30. alkalommal ismeri el díjaival azon személyiségek tevékenységét, akik kiemelkednek a város szellemiségének alakításában, tudományos, kulturális, művészeti és társadalmi életének gazdagításában, értékei megóvásában, akik hírt és megbecsülést szereznek Szeged városának.

Az alapítvány a következő díjakat adományozza:

 1. A Szegedért Alapítvány fődíja 500 ezer forint pénzjutalommal. A fődíj adományozásának célja olyan személyiség életútjának elismerése, akinek eredményei Szeged városának fejlődését szolgálják, aki a városért múlhatatlant alkot, akinek hírneve a várost gazdagítja.
 2. A Szegedért Alapítvány Tudományos Kuratórium Szőkefalvi-Nagy Béla díja; a Művészeti Kuratórium Gregor József díja; a Társadalmi-Állampolgári Kuratórium Debreczeni Pál díja 250-250 ezer forint pénzjutalommal. A kuratóriumi díjak adományozására alapul szolgálhat minden egyedi alkotás, eredmény a következő területekről:
  • tudományos kutatások és alkalmazásaik,
  • publicisztika és közélet,
  • a művészetek minden ága,
  • olyan elismerésre méltó emberi teljesítmények, amelyek nem sorolhatók e kategóriákba, de méltánylásuk összhangban áll az alapítvány eszméjével.

A fődíj és a kuratóriumi díjak átadására ünnepélyes keretek között 2019. március 12-én kerül sor a Szegedi Nemzeti Színházban.

A Szegedért Alapítvány ügyvezető és szakmai kuratóriumai felkérik a szegedi jogi és magánszemélyeket, közösségeket, hogy tegyenek javaslatot az ismertetett alapítványi díjak adományozására.

Az ajánlásokat (további info itt: https://www.szegedertalapitvany.hu/dijajanlas-palyazat/) papíralapon vagy elektronikus formában (az ajánlólapot kitöltve, kinyomtatva, aláírva, szkennelve) lehet benyújtani 2019. január 11-éig az alapítvány titkárságához (6720 Szeged, Klauzál tér 7. fszt. 13. – Wagner Udvar vagy szegedert.alap@invitel.hu).

 1. A Szegedért Alapítvány pályázatot hirdet 2019. évre a város társadalmának alakításában, tudományos, művészeti, kulturális életének gazdagításában, hagyományainak ápolásában, értékeinek megóvásában kiemelkedően tevékenykedő szegedi polgárok és közösségeik részére.

A pályázattal elnyerhető támogatási formák:

 • Egyének, kutató- és alkotócsoportok, művészeti közösségek Szeged város érdekeit szolgáló kimagasló tevékenységének támogatása.
 • Szeged város rangját, hírnevét emelő rendezvények, konferenciák támogatása.
 • A városhoz kapcsolódó művészeti alkotások, kötetek, kiadványok megjelentetésének támogatása.

Az alapítvány 3 szakmai kuratóriuma egyenként 1 millió forint, összesen 3 millió forint támogatást ítél oda. Egy támogatás nem lehet kevesebb 100 ezer forintnál, és nem lehet több 200 ezer forintnál. A kellően megalapozott igényeket ennek figyelembevételével kérjük megfogalmazni.

Pályázni az itt letölthető pályázati űrlapon lehet, amelyet papíralapon vagy elektronikus formában (a pályázati űrlapot kitöltve, kinyomtatva, aláírva, szkennelve) kérünk benyújtani az alapítvány titkárságára. Egy pályázó kizárólag egy pályázatot adhat be. A 2019. január 11-éig beérkező pályázatokat a kuratóriumok 2019. február 28-áig bírálják el, a támogatott pályázatok listája nyilvánosságra kerül.

A 2019. január 11. után érkező ajánlásokkal és pályázatokkal a kuratóriumok nem foglalkoznak.

Szegedért Alapítvány
ügyvezető és szakmai kuratóriumai