Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) honlapján közétette a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek ellenőrzésével kapcsolatos információkat. A közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról szóló 2021. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Közbef. tv.)  alapján az ÁSZ az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvényben foglaltak szerint ellenőrzi a Közbef. tv. hatálya alá tartozó egyesületeket és alapítványokat.

Mindezekről az ÁSZ a https://www.asz.hu/hu/sajtokozlemenyek/mindent-a-civil-szervezetek-ellenorzeserol linken közétett „Mindent a civil szervezetek ellenőrzéséről” című cikkében tájékoztatást nyújt a civil szervezetek számára.

  

2022.  május 31. napjával lejárt a határideje a civil szervezetek számára a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.), illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásárólszóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) szerinti – a civil szervezetnek a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott – beszámoló (jelen esetben a 2021. évi beszámoló) és mellékleteinek letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének teljesítése vonatkozásában. Amely civil szervezet még nem tette meg a jelen pontban foglaltakat, haladéktalanul tegye meg.

 

Az elkészített, elfogadott beszámolóból legalább egy eredeti példány írjon alá a képviseletre jogosult, illetve – bélyegzőhasználat esetén – a szervezet bélyegzőlenyomatával is lássák el. Fontos, hogy ez valamennyi civil szervezet számára kötelező, azoknak is amelyek elektronikus úton tesznek eleget a beszámoló letétbe helyezésének, közzétételének. Ezt az aláírt és hiteles dokumentumot meg kell őrizni a szervezet székhelyén, illetve az iratőrzés helyén.

 

 

  1. május 31. napjával – a 2021. év vonatkozásában – az adóbevallás vagy a társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozat (TAONY nyilatkozat) benyújtási határideje is lejárt.

 

 

Közeledik a civil és egyéb nonprofit szervezeteknek a Központi Statisztikai Hivatal felé beküldendő – 2021. évi – adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének határideje. Az OSAP 1156-os számú „Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről” című adatgyűjtés valamennyi civil és nonprofit szervezet számára kötelező. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének határideje: 2022. június 10.