A Kulturális Fesztiválok Kollégiuma nyílt pályázati felhívása

 

Pályázati cél: olyan művészeti értéket létrehozó és bemutató kulturális fesztiválok megrendezésének támogatása, amelyek: 

 • önálló koncepcióval és egyedi arculattal rendelkeznek,
 • rendszeres időközönként, ismétlődően megrendezésre kerülnek,
 • időtartamuk legalább 3 egymást követő nap,
 • napi programkínálatuk bővebb egyetlen programnál,
 • a kulturális értékközvetítést fontos elemnek tekintik és magas színvonalon valósítják meg.

A kollégium elvárása, hogy a támogatott fesztivál gazdagítsa nemzeti műveltségünket, a hazai és a nemzetközi előadók jeles képviselői mellett törekedjen a fiatal tehetségek bemutatására. Járuljon hozzá az ország/egy-egy régió/település kultúrájának megismertetéséhez, és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának és színvonalának erősítéséhez. Turisztikai, gasztrokulturális és egyéb tematikájú fesztiváloknál kizárólag a művészeti tartalommal bíró programelemeket támogatja.

A kollégium továbbra is elsősorban a személyes kapcsolatokon alapuló, élőben / közönség előtt megrendezésre  kerülő fesztiválokat kívánja támogatni, de az aktuális járványügyi szabályok, rendezvénytartási korlátozások figyelembevételével lehetőséget kíván biztosítani az online események megrendezéshez is. A pályázóknak a pályázat beadásakor érvényben lévő rendezvénytartási szabályozáshoz, a tervezett esemény időpontjában várható körülményekhez igazodva kell tervezniük eseményeiket. Amennyiben a rendezvénytartásra vonatkozó korlátozások változása a későbbiekben érinti a tervezett esemény megvalósítását, a kollégium – módosítási kérelem benyújtása mellett – lehetőséget biztosít a változtatásra.

Pályázati feltételek:

 • a rendezvény költségvetése Magyarország területén megvalósuló fesztivál esetén legalább 7,5 millió Ft, határon túl megvalósuló fesztivál esetén legalább 5 millió Ft (pályázati adatlap 4.1.5. pont B oszlopban feltüntetett összeg);
 • a költségvetés forrásai között szerepel bevétel (A tervezett bevételeket a pályázati adatlapon lévő részletes költségvetésben – adatlap 4. pontja – is szerepeltetni kell:
  • a 4.2.1. pontban a pályázat beadásakor már rendelkezésre álló szponzorációs bevételeket kell feltüntetni (a Kollégium a 4.2.1. ponton belül a ”Az államháztartáson belüli szervezettől (kivéve önkormányzattól), a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól, külföldi forrásból kapott támogatás”, az „Önkormányzattól kapott támogatás”, valamint az „Egyéb kapott támogatás, ideértve az államháztartáson kívüli szervezettől kapott bármely támogatást” soron feltüntetett összeget fogadja el bevételként),
 • a 4.2.2. pontban a várható bevételeket (jegybevétel, vendéglátás és más kereskedelmi bevétel, bérleti díj, olyan szponzorációs bevétel, amely a pályázat beadásakor még nem áll a pályázó rendelkezésére) kell feltüntetni;
 • a fesztivál naprakész, saját online felülettel rendelkezik;
 • a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás forrása: a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a kollégium nem támogat:

 • filmes fesztiválok, sportrendezvények és településnapok megvalósítását célzó pályázatokat,
 • a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által már korábbi döntései során támogatásban részesített, a jelen pályázati időszakban megvalósuló fesztiválokat (kiegészítő támogatás támogatott projektekhez nem igényelhető!)

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 600.000.000 Ft 

Igényelhető támogatás: maximum 15.000.000 Ft/pályázat.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 80%.

A pályázati cél megvalósításának időtartama:

Pályázni a 2021. május 1. és 2022. május 1. között megvalósuló fesztiválokra lehet.

 

Forrás és bővebben: https://nka.hu/kulturalis-fesztivalok-210504/

Kitöltési útmutató az alábbi linken elérhető: https://emet.gov.hu/app/uploads/sites/2/2020/10/kitoltesi_utmutato_kollegiumi-1.pdf