2019. november 15-én "SZOCIOSÉTÁT" szervezett a Bács-Kiskun Megyei Civil Információs Centrum

a Szociális Munka Napja alkalmából

 

Reggel 08:00 órakor a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Szakközépiskola 11 /d osztálya 24 fő tanulóival és az osztályfőnök kíséretével gyülekezett a Civil Információs Centrum irodájában, ahol Karsai Éva és Szedmák Tamás munkatársak röviden ismertették a Civil Információs Centrum feladatát, működését, majd méltatta a Szociális Munka Napját. Ezt követően a tanulók a jelenléti ívet aláírták és az előre megváltott buszjegyeket átvették. Kiosztásra került több példányban a program, a térkép, és a sétát demonstráló , „Szocióséta” feliratú léggömbök, melyeket végig a séta alatt a tanulók magukkal vittek.

Első állomásunk helyszínén a Magyar Máltai Szeretet Szolgálatnál az intézmény vezetője, az intézmény módszertani szervezője, valamint az MMSZ Családok Átmeneti Otthonának a vezetője ismertették az általuk végzett széles skálán mozgó szociális tevékenységüket. Az intézmény vezetője a beszélgetés során érdeklődően kérdéseket tett fel ,feltérképezve a tanulók tájékozottságát a Szeretet Szolgálatról. A tanulóknak egy-egy „Máltai Hírek” c. újságot is kiosztott. A Családok Átmeneti Otthonában is sikerült egyúttal látogatást tenni. Feladatként minden tanuló a Szociális Munka Napja alkalmából egy saját szerkesztésű képeslapon a gondolataikat fogalmazták meg és átadták az intézménynek.


Második állomásunk helyszíne a Margaréta Otthon Szociális Gondozójában folytatódott, ahová busszal érkeztek meg a tanuló, kezükben tartva a léggömböket. Az intézmény aulájában a tanulókat idős bentlakó személyek várták, akikkel együtt hallgatták az intézmény munkatársa által a működésükkel kapcsolatos tájékoztatást. Feladatként az egyik tanuló elszavalta Óbecsey István: „ Szeressétek az öregeket” című versét, ami osztatlan sikert aratott. Az otthon lakója, egy idős néni mindenkinek ajándékot adott, egy-egy saját színezésű mandalát. A tanulók végig járták az otthon szociális és egészségmegőrző helyiségeit, megtekintették a „Nagyinet” szobát, az összes közösségi foglalkoztatót, és betekintést kaptak a lakók szobáiba is. Rendkívüli boldogító eset történt ekkor, mert az egyik tanuló kislány felismerte a nagyapja testvérét, akiről nem tudta, hogy itt él.


Harmadik állomásunk helyszínén a Wojtyla Ház Szociális Ellátónál az intézményvezető fogadott minket üdítővel és sós süteménnyel. A gondozottak közül a találkozón nem tudtak részt venni , mivel épp Balczó András volt a vendégük. Az intézményvezető ismertette a Wojtyla Ház működésének célját, tájékoztatott az intézmény fenntartásának módjáról, és a szociális munkájuk szerteágazó feladatairól. Megajándékozta a tanulókat a Wojtyla Ház 15. évfordulója alkalmából készült ünnepséghez kapcsolódó „ Wojtyla Ház” c. kiadvánnyal, valamint az „ Alföldi Civil Napló októberi számával. Feladatként az elhangzottakkal kapcsolatban kvíz kérdésekre kellett válaszolniuk a diákoknak. A Ház belső udvarának megtekintését követően elköszöntünk.


A séta utolsó állomása a Civil Információs Centrum irodája volt, ahol üdítő és pogácsa kínálata mellett a tanulókkal kötetlen beszélgetés formájában, tapasztalataik megosztásán túl megfogalmazták, hogy a legjobban rájuk ható élmény a Margaréta Otthonban tett látogatás volt. A tanulóktól 13:00 órakor elbúcsúztunk.


Kecskemét, 2019. november 15.