A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 2020. április 21-én kihirdetésre került - a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló - 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet.

A rendeletben foglaltak szerint a civil szervezetek 2019. tárgyévre vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határideje az Országos Bírósági Hivatal részére 2020. szeptember 30.

A beszámoló elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos hasznos tudnivalók, gyakorlati tanácsok EZEN az oldalon találhatóak, az elkészítéséhez szükséges nyomtatványokat INNEN lehet letölteni.

2020. április 10-én kihirdetésre került a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet, amely a jogi személyeket – köztük a civil szervezeteket – érintően az alábbiakról is rendelkezik:
 
A veszélyhelyzet ideje alatt
- a döntéshozó szerve (közgyűlés, küldöttgyűlés, részközgyűlés) ülésének elektronikus hírközlő eszköz útján történő megtartásának lehetőségéről
- a vezető tisztségviselők, testületi tagok, valamint az állandó könyvvizsgálók megbízatásának meghosszabbodásáról
- írásbeli döntéshozatal lehetőségéről 
- a beszámoló elfogadásáról.

 A kormányrendelet ITT érhető el.

Források:

https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/tajekoztatas-civil-szervezeteknek-2020-szeptember-30-ig-kell-benyujtani

https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/tajekoztatas-civil-szervezetek-donteshozo-szerveinek-veszelyhelyzetben?fbclid=IwAR1lqk0bigG-VRmYQuH_o5bZk7bULImo59v16Re_vWASCCf5tjxqTlKpvs8