Az Új  Nemzedék  Központ  Nonprofit  Közhasznú  Kft.  (továbbiakban  ÚNK)  az  EFOP-1.2.3-VEKOP-15-

2015-00001 Komplex  ifjúsági  fejlesztések  -  új  nemzedék  újratöltve  projekt  keretében  felhívást tesz

közzé „Új Nemzedék Díj - innováció, együttműködés, önkéntesség” címmel.

A  díj  alapításának  szándéka  a  társadalmi  hasznosulás  szempontjából  látható,  már  befektetett erőfeszítések díjazása, támogatása.

Az   Új   Nemzedék   Díj   általános   célkitűzése,   hogy   felhívja   a   figyelmet   arra,   léteznek   olyan együttműködésen  és  önkéntes  tevékenységeken  alapuló  innovatív  kezdeményezések,  amelyek  az ifjúsági korosztályt szólítják meg, és a célcsoport bevonásával valósulnak meg.

A  pályázat során  egy  nyertes  szervezet  vagy  informális  csoport projektje  kerül  elismerésre,  három kiemelt terület innováció, együttműködés, önkéntesség együttes értékelésére alapozva.

 

1) Hogyan és milyen projektet lehet jelölni?

 

Ki jelölhet: kizárólag magánszemély jelölhet

A jelölés menete: a díjra egy magánszemély csak egy szervezet vagy informális csoport projektjét nevezheti be. A jelölés online felületen keresztül történik 2018. október 24-ig.

 Az alábbi szervezet típusok által megvalósított projekt jelölhető díjra:

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezet;

önálló    jogi    személyiséggel    nem    rendelkező    ifjúsági    közösség,    amennyiben rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel;

egyházak, egyházi szervezet (bevett egyház, vallási tevékenységet végző szervezet,  elsődlegesen  vallási  tevékenységet  végző  belső  egyházi  jogi  személy,egyházi szervezet);

nonprofit gazdasági társaság;

önkormányzat

 

2) Hogyan lesz a „jelölt” projektből „díjazott”?

 

  1. Az ÚNK tájékoztatja a jelölt szervezetet/informális csoportot a jelölésről és felkéri, hogy készítsen, és küldjön szöveges leírást és rövidfilmet a projektről.
  2. A projektet  megvalósító  szervezet/informális  csoport  bemutatja  a  projektet  szöveges leírás és rövidfilm formában.
  1. A szakmai  zsűri  és  a  felkért  szakértők  az  első  fordulóban  kiválasztanak  30  projektet,

amelyek továbbjutnak a második fordulóba.

  1. A második fordulóban a szakmai bírálók maximum 10 projektet választanak ki, amelyeket

közönségszavazásra bocsátanak.

  1. A bírálási folyamat csak akkor kétfordulós, ha a jelölési szakasznban legalább 50 nevezés érkezik. 50  alatti  jelölés  estén  csak  a  második  fordulóra,  azaz  a  10  legjobb  projekt kiválasztására kerül sor.
  2. A közönségszavazáson a legtöbb szavazatot elért projekt kapja meg az Új Nemzedék Díjat.

3) Mit jelent az, ha egy projekt Új Nemzedék Díjat kap?

  2018-ban 1 projekt nyerheti el az Új Nemzedék Díjat

A  nyertes  projektet  megvalósító  szervezet,  1.000.000  Ft,  azaz  egymillió  forint  értékű szolgáltatási    támogatást    kap,    amely    a    projekt    bemutatását,    közönséggel    való megismertetését, társadalmasítását szolgálja.

 

Eredményhirdetés: 2018. december 4-én a Youth Hungary konferencián.

 

További információk  a megyei közösségi terekben: http://ujnemzedek.hu/kozossegiterek/