NEA Elektori Választások 2020


1. Választható jelöltek névsora


2. Ha elkerülte volna figyelmüket

3. A Nemzeti Együttműködési Alap (továbbiakban: Alap) testületei(Tanács és kollégiumok) civil delegált tagjainak megválasztására összehívott elektori gyűlések
ÜGYRENDJE

 

1. A szimpátiaszavazás időpontja: 2020. március 12.

A Nemzeti Együttműködési Alap 2020. évi szimpátiaszavazásán választható jelöltek névsora testületenként:

NEA tanács
http://civil.info.hu/lo/tanacs

NEA Közösségi környezet kollégium
http://civil.info.hu/lo/kozossegi-kornyezet-kollegium

NEA Mobilitás és alkalmazkodás kollégium
http://civil.info.hu/lo/mobilitas-es-alkalmazkodas-kollegium

NEA Nemzeti összetartozás kollégium
http://civil.info.hu/lo/nemzeti-osszetartozas-kollegium

NEA Társadalmi felelősségvállalás kollégium
http://civil.info.hu/…/tarsadalmi-felelossegvallalas-kolleg…

NEA Új nemzedékek jövőjéért kollégium
http://civil.info.hu/lo/uj-nemzedekek-jovojeert-kollegium

2. Ha elkerülte volna figyelmüket:

A Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa és kollégiumai civil delegált tagjainak megválasztására jogosult elektorok az alábbi kormányablakokban NEM tudják leadni a szavazataikat:
Csongrád megyében egyedül itt NEM:
6728 Szeged, Kereskedő köz 5/A-B

bővebben és forrás:
http://kormanyablak.hu/hu/nea-elektori-valasztasok-2020

3. A Nemzeti Együttműködési Alap (továbbiakban: Alap) testületei(Tanács és kollégiumok) civil delegált tagjainak megválasztására összehívott elektori gyűlések
ÜGYRENDJE

http://civil.info.hu/documents/10179/2524296/NEA.elektori.szavazas.2020.UGYREND.pdf?fbclid=IwAR3B82fjl9CHCKrrCRr8wN1hp2mvX0gVQ90UsdKAAv2yXeIMa1tLe3GIxms