Karbantartás a civil szerveztek nyilvántartási rendszerében

2021.10.22 17:00 - 2021.10.22 23:59

A civil szervezetek nyilvántartását kiszolgáló rendszereinek üzembiztos működése céljából 2021. október 22. (péntek) 17:00 óra és 0:00 óra közötti időszakban a civil szervezetek nyilvántartási ügyeiben egyes elektronikus ügyintézési szolgáltatások (beadványok érkeztetése, kiadmányok kiküldése, beszámolók feldolgozása), továbbá a www.birosag.hu oldalon egyes tartalmak (Civil Névjegyzék, beszámolók) nem lesznek elérhetőek.

A Cnytv. 5. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 617. § alapján a civil szervezetek nyilvántartási ügyei tekintetében 2021.10.22. napja a napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe nem számít bele.