A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) február hónapban megjelenő pályázatai, várhatóan az alábbi területeken és témákban lesznek pályázhatók:

Szépirodalom Kollégiuma

- Határon túli magyar írók, költők, műfordítók, kritikusok, irodalomtörténészek számára szépirodalmi, műfordítói, kritikai alkotómunka támogatása 4 különböző kategóriában
(Benyújtási határidő: 2022.02.04. éjfél)

- Nyomtatott szépirodalmi sajtótermékek megjelentetésének támogatására. Nagy hagyománnyal rendelkező, vagy innovatív irodalmi és irodalomértelmező (kritikai vagy irodalomtörténeti) kulturális értékkel bíró országos, vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és határon túli magyar nyelvű hagyományos (print) szépirodalmi sajtótermékek támogatása
(Benyújtási határidő: 2022.02.04. éjfél)

- Internetes szépirodalmi sajtótermékek megjelentetésének támogatására. Nagy hagyománnyal rendelkező, vagy innovatív irodalmi és irodalomértelmező (kritikai vagy irodalomtörténeti) kulturális értékkel bíró országos, vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi és határon túli magyar nyelvű online szépirodalmi sajtótermékek támogatása
(Benyújtási határidő: 2022.02.04. éjfél)

https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/szepirodalom-kollegiuma/

Közművelődés Kollégiuma

- Amatőr művészeti, alkotó jellegű és honismereti bentlakásos (tematikus, naponta legalább 6 órás szakmai tartalommal, minimum 4 éjszaka időtartamú) táborok szakmai programjainak lebonyolítására
(Benyújtási határidő: 2022.02.22. éjfél)

- Járási, megyei, országos és nemzetközi hatókörű, kulturális értékeket, hagyományokat bemutató közösségi események, rendezvények, valamint szakmai konferenciák megrendezése
(Benyújtási határidő: 2022.02.22. éjfél)

- A közművelődési intézményekben és közösségi színterekben működő szakmai műhelyekben létrejött műsorok, programok, produktumok kizárólag kistelepüléseken való terjesztésének, tájolásának támogatására (fesztiválon való részvétel kivételével)
(Benyújtási határidő: 2022.02.22. éjfél)

- Hazai kamarajellegű 80-120 fős közösségépítő terasz-rendezvények megrendezése, helyi és országos programok vegyítése, irodalom, zene, színház és egyéb műfajok találkozása, crossoverek megrendezése
(Benyújtási határidő: 2022.02.22. éjfél)

https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/kozmuvelodes-kollegiuma/

Iparművészet Kollégiuma

- Hazai iparművészek külföldi alkotótelepeken, alkotóműhelyekben és szimpóziumokon való részvételére, valamint külföldi iparművészek magyar szakmai fórumokon való szereplésére, kurzus vezetésére az iparművészet területén
(Benyújtási határidő: 2022.02.24. éjfél)

- Iparművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítása, valamint magyar iparművészek részvétele hazai alkotótelepeken (Benyújtási határidő: 2022.02.24. éjfél)

- Alkotói támogatás. Iparművészek részére vissza nem térítendő, alkotói támogatás biztosítása, kizárólag új alkotások létrehozására
(Benyújtási határidő: 2022.02.24. éjfél)

- Alkotói támogatás. Művészettörténészek, szakírók részére vissza nem térítendő, alkotói támogatást biztosít a design és a kortárs iparművészetet elemző és értékelő tanulmányok megírására
(Benyújtási határidő: 2022.02.24. éjfél)

- Iparművészeti és design egyéni és csoportos kiállítás (biennálék, triennálék, quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítése, megrendezése, valamint szakmai szervezetek és egyéni iparművész alkotók kiállításainak támogatása belföldön és külföldön, valamint a kiállításhoz tartozó katalógus megjelentetése. Szakmai szervezetek, kiállító termek, csoportos és egyéni iparművész alkotók online video és katalógus-kiállításának támogatása
(Benyújtási határidő: 2022.02.24. éjfél)

- Külföldi szakvásárokon nonprofit iparművészeti szervezetek, valamint iparművészeti ágak akkreditált képzését folytató felsőoktatási intézmények megjelenése
(Benyújtási határidő: 2022.02.24. éjfél)

- A magyar iparművészettel foglalkozó szervezetek nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítása
(Benyújtási határidő: 2022.02.24. éjfél)

https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/iparmuveszet-kollegiuma/

Fotóművészet Kollégiuma

- Alkotói támogatás: Új alkotások létrehozása
(Benyújtási határidő: 2022.02.28. éjfél)

- Alkotói támogatás: Kortárs fotóművészetet és fotótörténetet elemző és értékelő, a fotótörténetet feltáró tanulmányok megírása
(Benyújtási határidő: 2022.02.28. éjfél)

- Kiállítási program keretében egyéni és csoportos fotóművészeti, fotótörténeti kiállítás előkészítése/megrendezése, valamint a kiállításhoz kapcsolódó katalógus előkészítése/megjelentetése
(Benyújtási határidő: 2022.02.28. éjfél)

- Fotóművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szakmai fórumok programjainak megvalósítása
(Benyújtási határidő: 2022.02.28. éjfél)

https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/fotomuveszet-kollegiuma/

Népművészet Kollégiuma

- Megyei, országos és nemzetközi hatókörű népművészeti nagyrendezvények, kiállítások, fesztiválok
(Benyújtási határidő: 2022.03.01. éjfél)

https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/nepmuveszet-kollegiuma/

Építőművészet Kollégiuma

- Alkotói támogatás.
(Benyújtási határidő: 2022.03.02. éjfél)

- Az építészet közéleti szerepe növelésének, széles körű megismertetésének támogatása, kortárs magyar építészeti alkotásoknak és azok alkotóinak médiában és a köznevelésben történő bemutatásával
(Benyújtási határidő: 2022.03.02. éjfél)

- Hazai és nemzetközi építészeti konferenciák, rendezvények, alkotótáborok, kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések megrendezésének, valamint a kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatása
(Benyújtási határidő: 2022.03.02. éjfél)

- Hazai és nemzetközi építészeti konferenciákon, rendezvényeken, kiállításokon, mesterkurzusokon és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatása
(Benyújtási határidő: 2022.03.02. éjfél)

- Nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlét támogatására
(Benyújtási határidő: 2022.03.02. éjfél)

- Nyomtatott sajtótermékek megjelentetésének támogatása. Építőművészeti témájú nyomtatott sajtótermékek megjelentetésének támogatása
(Benyújtási határidő: 2022.03.02. éjfél)

- Internetes sajtótermékek megjelentetésének támogatására. Építőművészeti témájú online sajtótermékek megjelentetésének támogatása
(Benyújtási határidő: 2022.03.02. éjfél)

https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/epitomuveszet-kollegiuma/

Örökségvédelem Kollégiuma

- Hazai és nemzetközi műemlékvédelmi és régészeti konferenciákon, rendezvényeken, kiállításokon, mesterkurzusokon és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatása
(Benyújtási határidő: 2022.03.16. éjfél)

- Hazai és nemzetközi műemlékvédelmi és régészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések megrendezésének, valamint a kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatása
(Benyújtási határidő: 2022.03.16. éjfél)

- A közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának, valamint feltárást követő állagmegóvásának, régészeti bemutatóhely kialakításának támogatása
(Benyújtási határidő: 2022.03.16. éjfél)

- Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatása
(Benyújtási határidő: 2022.03.16. éjfél)

- Veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatása
(Benyújtási határidő: 2022.03.16. éjfél)

https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/oroksegvedelem-kollegiuma/