Ellenőrzés tapasztalható január elejétől, a sportegyesületek, sportszövetségek és szociális civil szervezetek körében
Az Állami Számvevőszék több sport és szociális civil szervezetet szólított fel ellenőrzésre.
A dokumentumok amiket kér az Állami Számvevőszék (az ÁSZ):
A dokumentumjegyzékben alább felsorolt - aláírt és hiteles – dokumentumokat a 2011. évi LXVI. törvényben meghatározott módon kell az ÁSZ rendelkezésére bocsátani.

Az adatszolgáltatás időpontjában hatályos dokumentumok:
1.
Számviteli politika (Számv. tv. 14. § (3) bek.)
2.
Pénzkezelési szabályzat (Számv. tv. 14. § (5) bek. d.) pont)
3.
Számlarend (Számv. tv. 161. § (1)-(2) bek.)
4.
A támogatások elkülönített nyilvántartásának kialakítására vonatkozó részletes belső szabályozás (Számv. tv. 161/A. § (1) bek.)
5.
1. számú Tanúsítvány
(elérhető az Elektronikus Adatszolgáltatási Rendszerben)
6.
2. számú Tanúsítvány
(elérhető az Elektronikus Adatszolgáltatási Rendszerben)
Az utolsó számviteli beszámolóval lezárt gazdasági évre vonatkozó dokumentumok:
7.
A civil szervezet tevékenysége költségei, ráfordításai ellentételezésére kapott támogatásokról vezetett, az utolsó számviteli beszámolóval lezárt gazdasági évre vonatkozó elkülönített számviteli nyilvántartása (Civil tv. 20.§ (1) bek. c) pont, (3) bekezdés; Számv.tv.161/A, § (2) bek., 107/2011. (VI. 30.) Korm. rend. 9. § (bek.)
8.
A civil szervezet tevékenysége költségei, ráfordításai ellentételezésére kapott támogatások felhasználásáról vezetett, az utolsó számviteli beszámolóval lezárt gazdasági évre vonatkozó elkülönített számviteli nyilvántartása (Civil tv. 20.§ (4) bek.; Számv. tv.161/A, § (2) bek.; 107/2011. (VI. 30.) Korm. rend. 9. § (9) bek.)
9.
A képviseletre jogosult által aláírt, az adatszolgáltatás napján meglévő, az utolsó beszámolási kötelezettséggel lezárt év számviteli beszámolója (Számv. tv. 4. § (1), Civilszr. 7. § (1) bek.) Az Országos Sportági Szakszövetség által rendelkezésre bocsátandó további, az adatszolgáltatás időpontjában hatályos dokumentumok:
10.
A gazdálkodási, pénzügyi szabályzat (Sport. Tv. 23. § (1) bek. f) pont)


AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA
Annak értékelése, hogy a Sportszervezet vagy Sportszövetség az éves beszámolási kötelezettségét és az államháztartásból kapott támogatásokkal kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségét szabályszerűen teljesítette-e, a szervezeti és gazdálkodási kereteit szabályszerűen kialakította-e.
Lehet, hogy egy kép erről: , szöveg, amely így szól: „ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK”