Betöltés

Bejelentési kötelezettség teljesítése változásbejegyzési kérelemmel

2020. január 27.

FONTOS!

Emlékeztető

Bejelentés szervezet nyilvántartó közhiteles nyilvántartásba (Cégkapu)

 

 

A gazdálkodó szervezetek számára 2018. január 1-jétől kötelező a Cégkapu használata. A NISZ Zrt. Cégkapu szolgáltatása 2017. december 28-án indult.

A gazdálkodó szervezet regisztrációját ezen az oldalon online módon lehet kezdeményezni.

Cégkapu-regisztráció folyamata:

  1. A képviseletre jogosult személy vagy a meghatalmazottja
    • bejelentkezik az alkalmazásba,
    • kiválasztja a regisztrálandó gazdálkodó szervezet szervezeti formáját,
    • megadja a szükséges adatokat (a meghatalmazottnak egy regisztrációs űrlapot kell kitöltenie, ahol el kell végezni a szükséges elektronikusan hitelesített dokumentumok csatolását).
  2. A regisztrációs alkalmazás kapcsolatba lép az érintett közhiteles nyilvántartásokkal és ellenőrzéseket hajt végre.
  3. Eredményes regisztráció esetén az alkalmazás eltárolja a regisztrációs adatokat, és elektronikusan hitelesített visszaigazolást ad.


Jogszabályi háttér: Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 89-91. §-a.

CÉGKAPU bejelentési kötelezettség

A cégkapu által biztosított tárhelycímet nemcsak létre kell hozni, hanem be is kell jelenteni a szervezetet nyilvántartó közhiteles nyilvántartásba.

1.

Ennek a kötelezettségének akként tehet eleget, hogy az erre rendszeresített űrlapon változásbejegyzési kérelmet nyújt be a nyilvántartó bírósághoz és annak „A” oldalán az E-kapcsolattartási cím rovatba beírja a cégkapu számát.

2.

A kérelméhez csatolni kell a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) által kibocsátott, véglegesített cégkapu-regisztráció létrejöttéről szóló visszaigazolást.

 

Figyelemmel arra, hogy a cégkapu elérhetőség 2018. január 1. napjától kötelező nyilvántartási adat, amennyiben cégkapu elérhetőségét nem jelenti be a nyilvántartó bíróságnak, a szervezettel szemben – a Cnytv. 71/C. § (1) bekezdés c) pontja alapján – törvényességi felügyeleti eljárásnak van helye.

A Cnytv. 71/G. § (2) bekezdése alapján a törvényes állapot helyreállítása érdekében a bíróság az intézkedésre okot adó körülménytől, illetve annak súlyától függően a következő intézkedéseket hozhatja:

a) a szervezetet, illetve ha megállapítható, hogy a törvényességi felügyeleti eljárásra a szervezet képviselője adott okot, a képviselőt 10 000 Ft-tól 900 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtja,

b)megsemmisíti a szervezet által hozott jogszabálysértő vagy a szervezet létesítő okiratába ütköző határozatot, és szükség esetén megfelelő határidő kitűzésével új határozat hozatalát rendeli el,

c) ha a szervezet törvényes működése a legfőbb szervének összehívásával előreláthatólag helyreállítható, összehívja a szervezet döntéshozó szervét, vagy ennek a feladatnak a végrehajtására – a szervezet költségére – megfelelő személyt vagy szervezetet rendel ki,

d) ha a szervezet működése törvényességének helyreállítása más módon nem biztosítható, a szervezet működése vagy más körülmény alapján különösen indokolt és az intézkedéstől előre láthatóan eredmény várható, legfeljebb kilencven napra felügyelőbiztost rendel ki,

e) a szervezetet megszünteti.

forrás:

https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html

 

 A civil szervezetek nyilvántartásba vétele

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2019. október 30.

"A BÜK (Budapesti Ügyvédi Kamara) arról is tájékoztatott, hogy változott az ÁNYK formanyomtatvány. Ennek a legfontosabb eleme, hogy mostantól kötelező feltüntetni a civil szervezet elektronikus kézbesítési címét is, azaz a cégkapuját. Ennek kapcsán az a tapasztalat, hogy civil szervezetek nagy része még nem hozta létre a cégkapuját. Ha azt még nem hozták létre, illetve az a nyilvántartásban még nem szerepel, a cégkaput fel kell tüntetni a nyomtatványban, és csatolni kell hozzá a végleges regisztrációról a NISZ Zrt. által kiadott igazolást, mivel a cégkapu kötelező nyilvántartási adat. Amennyiben a cégkapu a nyilvántartásban nem szerepel, számítani lehet arra is, hogy a NAV jelzése alapján törvényességi felügyeleti eljárás fog indulni azon civil szervezetek ügyében, amelyek még nem rendelkeznek ilyen elérhetőséggel."

forrás:

https://jogaszvilag.hu/napi/a-civil-szervezetek-nyilvantartasba-vetele/

Hírlevél

Feliratkozáshoz kattintson a nyílra!

Iratkozzon fel hírlevelünkre , hogy mindig naprakész maradjon: 

Feliratkozási űrlap:

https://listamester.hu/forms/fe/5/9/6/arch/210617_5968.html


Feliratkozását  civilcsongrad@gmail.com email címen is jelezni tudja!

Adatkezelési Tájékoztatónk:

https://drive.google.com/file/d/1ci5x4YY1QUl9ZrPN5AVTJplHyQL-_jzT/view

A Csongrád-Csanád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ (Civil Központ) tevékenysége és programjai a Miniszterelnökség és Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósulnak meg,

a CKSZ-KP-1-2022/1-000006 azonosító számú pályázat keretében.

Facebook oldalunk:

 

Youtube oldalunk: