a BESZÁMOLÓ:
Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét, hogy az elkészített, elfogadott beszámolóból legalább egy eredeti példány írjon alá a képviseletre jogosult személy, illetve – bélyegzőhasználat esetén – a szervezet bélyegzőlenyomatával is lássák el a beszámolót.
Fontos, hogy ez valamennyi civil szervezet számára kötelező, azoknak is, amelyek elektronikus úton tesznek eleget a beszámoló letétbe helyezésének, közzétételének.
Ezt az aláírt és hiteles dokumentumot meg kell őrizni a szervezet székhelyén, illetve az iratőrzés helyén.

HATÁRIDŐK
EMLÉKEZTETŐÜL, a civil szervezetek képviselői számára
2022. május 31. napjával – a 2021. év vonatkozásában – az adóbevallás vagy a társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozat (TAONY nyilatkozat) benyújtási határideje lejárt.

Valamint, közeledik a civil és egyéb nonprofit szervezeteknek a Központi Statisztikai Hivatal felé beküldendő – 2021. évi – adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének határideje.
Az OSAP 1156-os számú nyomtatvány kitöltése, a „Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről” című adatgyűjtés valamennyi civil és nonprofit szervezet számára kötelező.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének határideje: 2022. június 10.