CIVIL SZERVEZETEKET ÉRINTŐ HATÁRIDŐK
Áttekinthető, időrendi sorrendben

1.)
Az SZJA civil 1% felajánlás határideje:
2020. május 20. (szerda)

Nem változott az SZJA 1% felajánlás határideje.
A bevett egyház technikai számára szóló, formailag érvényes 2019. évi nyilatkozatokat 2020-ban is figyelembe veszi a NAV, újabb nyilatkozat beadásáig vagy a nyilatkozat visszavonásáig.
A civil kedvezményezettek és a kiemelt költségvetési előirányzat javára ugyanakkor továbbra is évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.
Az szja 1+1%-ról rendelkező nyilatkozatán dönthet úgy, hogy nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.
https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/1_1_szazalek

2.)
A 2018. január 1-jétől 2018. december 31-ig kiutalt 1% adó felajánlás, valamint a 2017-ben tartalékolt összeg felhasználásáról szóló közlemény benyújtásának határideje nem változott. A 18KOZ jelű nyomtatványt a NAV felé
2020. május 31-ig

(A határidő PÜNKÖSD vasárnapra esik, a következő első munkanap június 2. kedd) kell benyújtani
https://www.nav.gov.hu/…/nyomtatva…/nyilatkozatok/18KOZ.html

3.)
A társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozatot (TAONY) benyújtásának határideje változatlanul határidővel kell benyújtani a NAV felé
2020. május 31-ig

(A határidő PÜNKÖSD vasárnapra esik, a következő első munkanap június 2. kedd)
https://www.nav.gov.hu/…/nyomt…/nyilatkozatok/NAV_TAONY.html

4.)

A kötelező statisztikai adatszolgáltatás határideje:
2020. június 10. (szerda)

A civil szervezetek kötelező statisztikai adatszolgáltatásának határideje jelenlegi információink alapján nem változott.
https://elektra.ksh.hu/

5.)
2020. szeptember 30. (szerda)

A 2019. évről szóló éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásának és közzétételének határideje:


A 140/2020. (IV. 21.)Korm. rendelet alapján a számviteli beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbe helyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők – ha azok 2020. április 22. és 2020. szeptember 30. közé esnek – 2020. szeptember 30-áig kitolódnak és az ezekre a beszámolókra épülő számviteli kötelezettségek határidejét is ettől a naptól kell számítani.
A 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet alapján a civil szervezeteknek is ezzel a határidővel kell elfogadni és letétbe helyezni az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet.
A szervezeteknek a 102/2020 Korm. rendeletet alkalmazva módjuk van hamarabb elfogadni és letétbe helyezni a beszámolót.
https://birosag.hu/…/civil-eljarasok-urlap…/civil-beszamolok
6.)
A társasági adóbevallás és teljesítés határideje: szept. 30

A 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet alapján a társasági adóbevallás készítésére kötelezett szervezeteknek a bevallást elkészíteni, illetve befizetni az esetlegesen felmerülő adót

7.)
A helyi iparűzési adó és a helyi adók bevallásának, illetve teljesítésnek határideje: szept. 30

A 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet alapján helyi iparűzési adó és építmény adó alóli mentességre vonatkozó nyilatkozat benyújtásának határideje: szept. 30

8.)
A veszélyhelyzetben fizetés nélküli szabadságra kényszerülők után fizetendő egészségügyi hozzájárulás megfizetése:

2020. május 1-jétől a munkáltató – a tárgyhót követő hónap 12. napjáig egészségügyi szolgáltatási járulékot állapít meg, vall be és fizet meg (A munkáltató kérelmére a NAV engedélyezi, hogy ezt az összeget, egészségügyi szolgáltatási megállapított és bevallott összegét, a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig fizethesse meg.) az érintett munkavállaló után.

A 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosult.
Ez esetben a 2020. május 1-jétől a munkáltató – a tárgyhót követő hónap 12. napjáig – egészségügyi szolgáltatási járulékot állapít meg, vall be és fizet meg az érintett munkavállaló után.
A munkáltató kérelmére a NAV engedélyezi,hogy az ilyen módon keletkező egészségügyi szolgáltatási megállapított és bevallott összegét a munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig fizethesse meg.
(A rendelkezéssel azonban az a helyzet nem oldódik meg, hogy a munkavállaló folyamatos biztosítási jogviszonya a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság esetén megszakad.)

https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/2683158738579750?_