VÁLTOZÓ JOGSZABÁLYOK – 2021. január 01. hatályba lépéssel

„(1. § 23. pont)

A módosítás eredményeként a rendelkezés kiegészül azzal, hogy valamennyi ügy tekintetében gazdálkodó szervezetnek minősül az adószámmal rendelkező alapítvány, egyesület.”

Az egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló 2020. évi CXXI. törvény

A törvény fő szabály szerint a kihirdetését követő nyolcadik napon, azaz 2020. december 4. napján lép hatályba.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) módosítása

A fő szabálytól eltérően az alábbi rendelkezés hatálybalépésének időpontja: 2021. január 1.

Értelmező rendelkezések

Hatályos rendelkezés

Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában nem minősül gazdálkodó szervezetnek az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány.

(1. § 23. pont)

A módosítás eredményeként a rendelkezés kiegészül azzal, hogy valamennyi ügy tekintetében gazdálkodó szervezetnek minősül az adószámmal rendelkező alapítvány, egyesület.

https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/2887321301496825

bővebben, kép forrása és forrás:

https://birosag.hu/valtozo-jogszabalyok/valtozo-jogszabalyok-december