EMLÉKEZTETŐÜL

Tisztelt Civil Szervezetek Vezetői, Tagjai és Magánszemélyek!

Mint tudják, rendelkezhetnek az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról. Ez legkésőbb 2020. május 20-áig az szja-bevallástól függetlenül is megtehetik.
Ezzel (is) segítve a civil szervezetek, valamint az Önök által kiválasztott kiemelt költségvetési előirányzat és vallási közösségek működését, munkáját

 

Hogyan rendelkezhet adója 1+1 százalékáról?

Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2020. május 20-áig az szja-bevallástól függetlenül is megteheti.

Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező vallási közösségnek1

vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak (2020-ban a Nemzeti Tehetség Programnak).

Az szja 1% felajánlására jogosult civil szervezetek listája itt érhető el:

https://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil_2020

Technikai számos kedvezményezettek 2020
Az szja 1% felajánlásra jogosult kiemelt költségvetési előirányzat és vallási közösségek listája itt érhető el.

https://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/egyszaz_tszam_2020

Az szja 1+1%-os felajánlásáról - függetlenül attól, hogy a 2019-es személyijövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be - a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

Ha a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikusan nyújthatja be:

 

Papíralapon postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

  • a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
  • az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
  • a 19EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
  • ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2020. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott kívánja benyújtani, a meghatalmazottnak a nyilatkozathoz csatolnia kell a magánszemély által adott, a nyilatkozat benyújtására jogosító meghatalmazását.

Fontos, hogy a 2020. május 20-ai határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.

A bevett egyház technikai számára szóló, formailag érvényes 2019. évi nyilatkozatokat 2020-ban is figyelembe veszi a NAV, újabb nyilatkozat beadásáig vagy a nyilatkozat visszavonásáig.

A civil kedvezményezettek és a kiemelt költségvetési előirányzat javára ugyanakkor továbbra is évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.

Az szja 1+1%-ról rendelkező nyilatkozatán dönthet úgy, hogy nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

Jövő év januártól a NAV honlapján megtekintheti, hogy az Ön által idén megjelölt kedvezményezett részesült-e a felajánlott 1%-os összegből. Ha elektronikus tárhellyel rendelkezik, elektronikus úton is tájékoztatjuk a felajánlott összeg kiutalásáról.

1 A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 7. § alapján vallási közösség: a vallási egyesület, a nyilvántartásba vett egyház, a bejegyzett egyház és a bevett egyház.

Linkek papír alapú és elektronikus ügyintézéshez:

Elektronikus nyilatkozat tétel Ügyfélkapuval rendelkezőknek: https://eszja.nav.gov.hu/app/login/#login


Nyilatkozat kitöltése Ügyfélkapu nélkül, papíralapú benyújtáshoz: https://webnyk.nav.gov.hu/app/public.action#index


Teljesen üres SZJA nyomtatvány letöltése: https://www.nav.gov.hu/data/cms509518/19SZJA_nyomtatvanykep.pdf


Rendelkezés ÁNYK programmal: 
SZJA nyomtatvány kitöltése ÁNYK programmal

FIGYELEM:

A Csongrád megyei civil szervezetnek történő SZJA 1% felajánlása és a rendelkezés technikai lebonyolításának vonatkozásában a Csongrád megyei Civil Információs Centrum tanácsadási szolgáltatásai díjmentesen vehetőek igénybe.