Kormány rendelet a vészhelyzet idejére

"A Kormány 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről

A Kormány 74/2020. (III. 31.) rendelete rendelkezik a polgári peres és bírósági polgári nemperes eljárásokra vonatkozó rendelkezések eltérő alkalmazásáról, a közigazgatási bírósági eljárásokra vonatkozó rendelkezések eltérő alkalmazásáról, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról, a cégnyilvántartással és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásával összefüggő eltérő rendelkezések alkalmazásáról.

A Korm. rendelet tartalmazza a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény az alábbi eltérő szabályokat, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazását, illetve a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásait is.

A Korm. rendelet tartalmazza azt is, hogy az eljárási cselekményeket lehetőség szerint elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján kell megtartani.

A 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet teljes egészében itt olvasható: https://magyarkozlony.hu/…/a96e25d459b04cdd5d90…/megtekintes

forrás és kép forrás:
https://birosag.hu/…/kormany-742020-iii-31-korm-rendelete-v…