Tisztelt Civil Szervezeti Képviselők!

Szeretném segítő közreműködésüket kérni az alábbi online Kérdőív kitöltésére, ez az itt élőknek, egész Csongrád-Csanád megye számára fontos.

A Kérdőív kitöltésre szánt idejüket előre is nagyon köszönjük!

"A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a "Megyei identitás erősítése" című, TOP-5.3.2-17 kódszámú felhívásra, amelynek célja Csongrád-Csanád megye egészének és településeinek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése. A közösségek, helyi partnerség, együttműködés, a civil szféra, illetve általában a közösségi, térségi, megyei identitás, a településhez, térséghez, megyéhez kötődés erősítésre szorul. Ezért fontos a társadalmi aktivitás és együttműködés növelése.
A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat vezetése négy fő prioritást tűzött ki zászlajára a következő időszakra: a hagyomány- és kultúra ápolását, az egészségmegőrzést, a turizmust és a klímavédelmet kiemelt feladatának tekinti.
A pályázat benyújtását megelőzően felmérjük, hogy Csongrád-Csanád megye lakossága hogyan gondolkodik kultúránkról, hagyományainkról, a megyei identitásról, mennyire tartják fontosnak mind a megyei, mind a települési értékek megőrzését.

A kérdőív kitöltésének határideje: 2020. szeptember 10. (csütörtök) 16 óra
A kérdőív az alábbi linken érhető el: https://forms.gle/HvaHeiD9thWgp3wX6

Ezúton szeretnénk megköszönni, ha a kérdőív kitöltésére szán néhány percet, egyúttal hozzájárul a projekt hatékony és sikeres tervezéséhez, illetve megvalósításához."