2019. október 4-én a Magyar Közlönyben kihirdetésre került a 231/2019 (X.4.) Kormány rendelet a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról.
 
A rendelet  mellékletei szabályozzák a vallási közösségek nyilvántartásba vételi eljárásához szükséges űrlapok adattartalmát.

Ennek megfelelően 2019. október 11-től a https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-eljaras-nyomtatvanyok oldalon elérhető a rendelet 2. mellékletében meghatározott tartalmú PK-113V Vallási közösség változásbejegyzése iránti kérelem, és a 3. melléklet szerinti PK-113T Vallási közösség törlése iránti kérelem űrlapok.

A 11/2012. (II.29.) KIM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint „ Ha az űrlap módosítására kerül sor, az OBH ennek tényéről a honlapon a módosított űrlap közzététele előtt hét nappal tájékoztatást ad.”

Erre való tekintettel a korábban már elérhető PK-113 űrlap adatainál elhelyezésre került a változásra vonatozó figyelmeztetés, azzal, hogy a következő módosítás dátuma:
2019.október 19. 
 
A frissítést követően lehetősége lesz a vallási egyesület típusú szervezeteknek a jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeiket is bejelenteni.
Ezek az űrlapok elektronikus úton kizárólag a Fővárosi Törvényszékhez küldhetőek be.
 
2019.október 19. napjával módosulnak a PK-153 és a PK-154 jelű szervezetek szétválására, összeolvadására rendszeresített űrlapok is. Amennyiben a kérelem tárgya mezőben vallási egyesületre vonatkozó kérelem kerül beállításra, az űrlap csak a Fővárosi Törvényszékhez küldhető be elektronikusan.

forrás:birosag.hu