Figyelem!

Várhatóan, 2021. október elején indulnak a NEA 2022 évi pályázatok

Akár 4 millió forint támogatást is igényelhetnek az ország területén működő civil szervezetek, működési költségeikre, rendezvényeikre vagy egyéb szakmai programjaik megvalósítására.

A megnyert pályázati összeg az alábbiakra fordítható:

 1. Dologi kiadások
  A1. Ingatlan, jármű, egyéb eszközök üzemeltetés költségei
  A2. Adminisztráció költségei
  A3. PR, marketing, kommunikációs költségek
  A4. Szervezet- és humánerőforrás fejlesztés költségei
  A5. Szállítás, utazás-, kiküldetés költségei
  A6. Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei
  A7. Egyéb beszerzések, szolgáltatások 

 2. Személyi jellegű kiadások
  B1. Bérköltség
  B2. Ösztöndíj
  B3. Egyszerűsített foglalkoztatás költségei
  B4. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
  B5. Önkéntes foglalkoztatott költségei

 3. Felhalmozási kiadások
  C1. Tárgyi eszköz beszerzés
  C2. Immateriális javak beszerzése
  C3. Saját tulajdonú ingatlan felújítása

 A pályázaton részt vehetnek:

Civil szervezetek alapítványok, egyesületek és szövetségek.

Egy lezárt, nem teljes üzleti év is elég a pályázat benyújtásához.

Az adott szervezetnek nem lehet köztartozása és egy legutolsó évi (2020-as) beszámolóval kell rendelkeznie.

Bővebb információ: a CIVIL INFO - NEA 2022 tájékoztató rendezvényen.
Regisztrálok, a rendezvényre!: