A Kurca Vidéke Polgári Egyesület 2000-ben alakult, 15 fős lelkes taggal, Szentesi központtal, de megyei hatókörrel.

Megalakulásakor az egyesület elképzelése az volt, hogy az azonos problémájú embereket közelebb hozzák egymáshoz, valamint terveik között szerepelt, hogy csatlakozzanak a polgári egyesületek országos szövetségéhez. Programunk középpontjában az ember áll!

Célul tűztük ki továbbá, a közösségek fejlesztését, a nemzet hagyományos értékeinek, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró polgárok együttműködésének támogatását. A kulturális és egészségmegőrző tevékenységek, természetvédelem és környezetvédelem, városszépítés, karitatív tevékenység mellett ifjúságvédelmi feladatok ellátását más civil szervezetekkel együttműködve.

Az egyesület, feladatainak végrehajtására tagozatokat, munkacsoportokat hozott létre, hogy ezzel is segítse az eziránt érdeklődőket.

Létrehozott tagozatok: Városszépítő, Tudományos, Szociális, Pedagógiai, Családi, Jogi, Egészségügyi, Vállalkozói, Mezőgazdasági és Pályázatfigyelő

A szervezet megalakulása óta a következő feladatokat látta el:

- Közéleti beszélgetések megszervezése, Civil Kaszinó címmel

- Friss diplomások találkozásának megszervezése

- Képeslap Sydneyből címmel előadást szervezet az olimpiáról hazatért MOB tagok meghívásával

- Rajzpályázatok megszervezése pl. „Az én olimpiám” címmel

- Helytörténeti, városismereti családi társasjáték propagálása, vetélkedők szervezése

- A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal együtt mikulás, karácsonyi és húsvéti ünnepek, adományozások megszervezése, létrehozása, játékos vetélkedők szervezése

- A felnövekvő generációkkal megismertetni, beépíteni a múltunk szokásait, normáit pl: „Andrástól Vízkeresztig” címmel a téli ünnepkörről és az ahhoz kapcsolódó szokásokról előadások, foglalkozások szervezése

- A Magyar Polgári Együttműködés Egyesülettel közösen rendezvények szervezése országos szinten

- Szentes városban „Szentes kultúrájáért” vetélkedők szervezése, lebonyolítása általános és középiskolások részére

- A Kurca-parti esték rendezvénysorozat létrehozása, melynek meghívott vendégei közéleti személyiségek

- A Nagycsaládosok Egyesületével, a Mozgáskorlátozottak Egyesületével, a Vakok és Gyengén látók Egyesületével szoros együttműködés

- Több civil szervezettel együttműködve pályázatok megírása, pályázatokkal kapcsolatos segítségnyújtás

- A konferencia szervezése a Tisza, Dél-magyarországi vízgyűjtő területén történt környezetkárosító hatások feltérképezése, ennek megoldási javaslatainak feltárása érdekében

 

2012 év tavaszán, az eddigi tapasztalatok és a kistérség támogatása is arra ösztönzött bennünket, hogy induljunk el a Civil Információs Centrum pályázatán. Több megyei civil szervezettel és önkormányzattal kötöttünk megállapodást.

A pályázatot megnyertük, ezzel együtt a Civil Információs Centrum Címet is megszervezetünk a megyében, így a következő évek során, az eddig is végzett munkánk folytatása mellett az egyik legfőbb tevékenységünk a címmel járó szolgáltatások folyamatos biztosítása lesz.